خرید

آپارت...

قیمت کل

متراژ

فیلترهای بیشتر

خرید و فروش املاک آپارتمان، برج مسکونی در ستارخان تهران

1
6 دقیقه پیش
115متر طبقه1
قیمت: 7 میلیارد تومان
ستارخان
مسکونی
115 متر
3 خواب
آی تی

4
10 دقیقه پیش
112متر طبقه 6 2خواب
قیمت: 6.3 میلیارد تومان
ستارخان
مسکونی
112 متر
2 خواب
آی تی

21
19 دقیقه پیش
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در ستارخان - منطقه 2
قیمت: 6.35 میلیارد تومان
ستارخان
مسکونی
125 متر
3 خواب
گروه کارشناسان مسکن آی تی

9
19 دقیقه پیش
165متر سه خواب ستارخان کاشانی پور
قیمت: 7.5 میلیارد تومان
ستارخان
مسکونی
165 متر
3 خواب
گروه کارشناسان مسکن آی تی

12
20 دقیقه پیش
فروش آپارتمان/برج در ستارخان - منطقه 2
قیمت: 4.8 میلیارد تومان
ستارخان
مسکونی
124 متر
گروه کارشناسان مسکن آی تی

6
20 دقیقه پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در ستارخان - منطقه 2
قیمت: 5.75 میلیارد تومان
ستارخان
مسکونی
115 متر
2 خواب
گروه کارشناسان مسکن آی تی

20
20 دقیقه پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در ستارخان - منطقه 2
قیمت: 6.32 میلیارد تومان
ستارخان
مسکونی
115 متر
2 خواب
گروه کارشناسان مسکن آی تی

1
20 دقیقه پیش
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در شهرارا - منطقه 2
قیمت: 7.4 میلیارد تومان
شهرارا
مسکونی
133 متر
3 خواب
گروه کارشناسان مسکن آی تی

2
20 دقیقه پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در ستارخان - منطقه 2
قیمت: 3.2 میلیارد تومان
ستارخان
مسکونی
70 متر
2 خواب
گروه کارشناسان مسکن آی تی

1
20 دقیقه پیش
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در تهران ویلا - منطقه 2
قیمت: 7.2 میلیارد تومان
تهران ویلا
مسکونی
133 متر
3 خواب
گروه کارشناسان مسکن آی تی

0
21 دقیقه پیش
70 متر فول (شادمان)
قیمت: 3.1 میلیارد تومان
شادمان
مسکونی
70 متر
2 خواب
گروه کارشناسان مسکن آی تی

1
21 دقیقه پیش
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در ستارخان - منطقه 2
قیمت: 6.8 میلیارد تومان
ستارخان
مسکونی
132 متر
3 خواب
گروه کارشناسان مسکن آی تی

1
21 دقیقه پیش
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در ستارخان - منطقه 2
قیمت: 6.8 میلیارد تومان
ستارخان
مسکونی
132 متر
3 خواب
گروه کارشناسان مسکن آی تی

1
21 دقیقه پیش
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در ستارخان - منطقه 2
قیمت: 6.7 میلیارد تومان
ستارخان
مسکونی
132 متر
3 خواب
گروه کارشناسان مسکن آی تی

1
21 دقیقه پیش
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در ستارخان - منطقه 2
قیمت: 6.7 میلیارد تومان
ستارخان
مسکونی
132 متر
3 خواب
گروه کارشناسان مسکن آی تی

1
21 دقیقه پیش
128 متری 2 خواب..فول امکانات
قیمت: 5.7 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 44 میلیون تومان
ستارخان
مسکونی
128 متر
3 خواب
آی تی

1
21 دقیقه پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در ستارخان - منطقه 2
قیمت: 4.1 میلیارد تومان
ستارخان
مسکونی
93 متر
2 خواب
گروه کارشناسان مسکن آی تی

1
21 دقیقه پیش
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در ستارخان - منطقه 2
قیمت: قیمت توافقی
ستارخان
مسکونی
120 متر
3 خواب
گروه کارشناسان مسکن آی تی

1
21 دقیقه پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در ستارخان - منطقه 2
قیمت: 5.3 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 41.4 میلیون تومان
ستارخان
مسکونی
128 متر
2 خواب
گروه کارشناسان مسکن آی تی

1
21 دقیقه پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در ستارخان - منطقه 2
قیمت: 5.3 میلیارد تومان
ستارخان
مسکونی
128 متر
2 خواب
گروه کارشناسان مسکن آی تی