رهن/ا...

آپارت...

اجاره

متراژ

فیلترهای بیشتر

رهن و اجاره املاک مسکونی، آپارتمان، برج و خانه در پاسداران تهران

3
چند ثانیه پیش
آپارتمان 170 متری 2 خوابه در قبا
رهن: 2 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
قبا
مسکونی
170 متر
2 خواب
پدیده میرداماد

3
1 ساعت پیش
اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در پاسداران - منطقه 4
رهن: 250 میلیون تومان
اجاره: 13 میلیون تومان
پاسداران
مسکونی
90 متر
2 خواب
گروه مشاورین و مهندسین21

8
3 ساعت پیش
اجاره آپارتمان 185 متری/ 2 پارکینگ
رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
پاسداران
مسکونی
185 متر
3 خواب
ایوان

7
3 ساعت پیش
اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در پاسداران/آرشیتکت بنام/پ...
رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 30 میلیون تومان
پاسداران
مسکونی
160 متر
3 خواب
ایوان

10
3 ساعت پیش
اجاره اپارتمان 16 متری /نوساز
رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
پاسداران
مسکونی
160 متر
3 خواب
ایوان

7
3 ساعت پیش
رهن و اجاره 150 متری در پاسداران - 3 خواب
رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
پاسداران
مسکونی
150 متر
3 خواب
ایوان

8
3 ساعت پیش
اجاره 180 متر در پاسداران - خوش نقشه
رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
پاسداران
مسکونی
180 متر
3 خواب
ایوان

5
3 ساعت پیش
اجاره 280 متر - تکرار نشدنی
رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
پاسداران
مسکونی
280 متر
4 خواب
ایوان

1
3 ساعت پیش
پاسداران,160متر,نوساز
رهن: 2.8 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
پاسداران
مسکونی
160 متر
3 خواب
شایگان

8
3 ساعت پیش
رهن آپارتمان/برج 3 خوابه در پاسداران/240متری/نما دیدن...
رهن: 2.4 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
پاسداران
مسکونی
240 متر
3 خواب
ایوان

5
3 ساعت پیش
رهن آپارتمان/برج 3 خوابه در پاسداران/220متری/قابل تبد...
رهن: 3.3 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
پاسداران
مسکونی
220 متر
3 خواب
ایوان

6
3 ساعت پیش
رهن آپارتمان/برج 3 خوابه در پاسداران/250متری/قرار داد...
رهن: 2.2 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
پاسداران
مسکونی
250 متر
3 خواب
ایوان

3
3 ساعت پیش
رهن آپارتمان/4 خوابه در پاسداران/قابل تمدید/2پارکینگ/...
رهن: 3.3 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
پاسداران
مسکونی
275 متر
4 خواب
ایوان

6
3 ساعت پیش
رهن آپارتمان/برج 3 خوابه در پاسداران/قرارداد چند ساله
رهن: 2.5 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
پاسداران
مسکونی
210 متر
3 خواب
ایوان

9
3 ساعت پیش
رهن آپارتمان/برج 3 خوابه در پاسداران*220متری/قرار داد...
رهن: 2 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
پاسداران
مسکونی
220 متر
3 خواب
ایوان

6
3 ساعت پیش
رهن آپارتمان/ 4 خوابه پاسداران/295/بهترن فصل 2پارکینگ...
رهن: 2.1 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
پاسداران
مسکونی
295 متر
4 خواب
ایوان

7
3 ساعت پیش
اجاره آپارتمان 3 خوابه پاسداران/185متری/قابل تمدید/پ...
رهن: 2 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
پاسداران
مسکونی
185 متر
3 خواب
ایوان

8
3 ساعت پیش
رهن آپارتمان/برج 3 خوابه در پاسداران/195متری/قابل تمد...
رهن: 1.6 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
پاسداران
مسکونی
195 متر
3 خواب
ایوان

10
3 ساعت پیش
رهن آپارتمان/ 4 خوابه در پاسداران/قابل تمدید/310متری/...
رهن: 2.5 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
پاسداران
مسکونی
310 متر
4 خواب
ایوان

8
3 ساعت پیش
رهن آپارتمان/برج 3 خوابه در پاسداران/2پارکینگ/نور ونق...
رهن: 2.6 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
پاسداران
مسکونی
245 متر
3 خواب
ایوان