خرید

آپارت...

قیمت کل

متراژ

فیلترهای بیشتر

خرید و فروش املاک آپارتمان، برج مسکونی در سعادت اباد تهران

0
8 دقیقه پیش
سعادت اباد 95متر 2خ فول 2 کله
قیمت: 5.79 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 61 میلیون تومان
سعادت اباد
مسکونی
95 متر
2 خواب
املاک عمارت

0
8 دقیقه پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در سعادت اباد
قیمت: 4.37 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 56 میلیون تومان
سعادت اباد
مسکونی
78 متر
2 خواب
املاک عمارت

1
8 دقیقه پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در سعادت اباد
قیمت: 4.37 میلیارد تومان
سعادت اباد
مسکونی
79 متر
2 خواب
املاک عمارت

16
8 دقیقه پیش
فروش آپارتمان3 خوابه در سعادت اباد
قیمت: 10.8 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 90 میلیون تومان
سعادت اباد
مسکونی
120 متر
3 خواب
املاک عمارت

1
8 دقیقه پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در سعادت اباد
قیمت: 4.37 میلیارد تومان
سعادت اباد
مسکونی
80 متر
2 خواب
املاک عمارت

1
42 دقیقه پیش
117متر/سعادت آباد /3 خواب /تک واحدی
قیمت: 7 میلیارد تومان
سعادت اباد
مسکونی
117 متر
3 خواب
املاک صدقی

2
43 دقیقه پیش
113 متر /سعادت آباد /3 خواب
قیمت: 6.78 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 60 میلیون تومان
سعادت اباد
مسکونی
113 متر
3 خواب
املاک صدقی

1
43 دقیقه پیش
135متر /3خواب /صرافهای شمالی
قیمت: 10.5 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 75 میلیون تومان
سعادت اباد
مسکونی
135 متر
3 خواب
املاک صدقی

1
1 ساعت پیش
140 متر/بالای کاج/فول مشاعات
قیمت: 11.5 میلیارد تومان
سعادت اباد
مسکونی
141 متر
3 خواب
املاک عمارت

1
1 ساعت پیش
سعادت آباد 149 متر فول بازسازی علامه شمالی
قیمت: 11.5 میلیارد تومان
سعادت اباد
مسکونی
149 متر
3 خواب
املاک عمارت

1
1 ساعت پیش
سعادت آباد 148 متر فول بازسازی علامه شمالی
قیمت: 11.5 میلیارد تومان
سعادت اباد
مسکونی
148 متر
3 خواب
املاک عمارت

1
1 ساعت پیش
سعادت آباد برج بهینه 75 متر بازسازی طبقه9
قیمت: 4.6 میلیارد تومان
بلوار شهرداری - سعادت اباد
مسکونی
75 متر
2 خواب
املاک عمارت

6
1 ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
قیمت: 4.1 میلیارد تومان
سعادت اباد
مسکونی
85 متر
2 خواب
املاک عمارت

1
1 ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
قیمت: 11.97 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 95 میلیون تومان
سعادت اباد
مسکونی
126 متر
2 خواب
املاک عمارت

7
1 ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
قیمت: 6 میلیارد تومان
سعادت اباد
مسکونی
71 متر
2 خواب
املاک عمارت

4
1 ساعت پیش
135 متر سعادت آباد
قیمت: 8.5 میلیارد تومان
سعادت اباد
مسکونی
135 متر
3 خواب
مثلث

8
1 ساعت پیش
150 متر سعادت‌آباد آباد بهترین لوکیشن منطقه
قیمت: 12.8 میلیارد تومان
سعادت اباد
مسکونی
150 متر
3 خواب
مثلث

6
1 ساعت پیش
140 متر سعادت آباد
قیمت: 9.9 میلیارد تومان
سعادت اباد
مسکونی
140 متر
3 خواب
مثلث

3
1 ساعت پیش
140 متر سعادت آباد
قیمت: 8.55 میلیارد تومان
سعادت اباد
مسکونی
140 متر
3 خواب
مثلث

4
2 ساعت پیش
126 متر سعادت آباد بهترین لوکیشن
قیمت: 8.5 میلیارد تومان
سعادت اباد
مسکونی
126 متر
2 خواب
مثلث